Kategorie: Detektiv Beruška

1. Soudní síň

Tichý šum v soudní síni přerušil hlas zřízence: „Povstaňte!“ Počkal, než se všichni zvedli, a teprve pak pokračoval: „Přichází jeho ctihodnost Bystrozraký, před jehož zrakem se žádná nepravost neschová.“ Do soudní síně vstoupil muž s uvázaným bílým hadrem přes oči. Když Bystrozraký obcházel židli, na kterou se hodlal usadit, zakopl o její nohu a musel...